Skip to main content

Dit is de privacyverklaring van Autobedrijf Goos

Bedrijfsgegevens: Autobedrijf Goos

Rijsbergseweg 265
4838 EC Breda
Tel: 076-5226867

info@autobedrijfgoos.nl
www.autobedrijfgoos.nl

PRIVACY

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@autobedrijfgoos.nl of door ons te bellen op telefoonnummer 076-5226867 (tijdens kantooruren).

Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt zoals:

(Bedrijfs) naam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

  1. Ter nakoming van afspraken met u
  2. Het verstrekken van, door u opgevraagde, informatie
  3. U te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  4. Het afhandelen van betalingen met u
  5. Ter nakoming van wettelijke verplichtingen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor de periode die nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn, tenzij wettelijk bepaald is dat deze gegevens langer dienen te worden bewaard.

COOKIES

Wij maken geen gebruik van cookies.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Close Menu

Autobedrijf Goos

Rijsbergseweg 265 – 267
4838 EC Breda

T: 076-522 68 67
E: info@autobedrijfgoos.nl